ISO 45001 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ГІГІЄНИ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ISO 45001 Система управління охороною праці та виробничої безпеки спрямована на підтримку організацій, працівників та інших людей з метою створення безпечних і здорових умов праці та запобігання трудових ресурсів, нещасних випадків зі смертельними наслідками і професійних захворювань і надання можливості для постійного поліпшення гігієни праці та техніки безпеки (OH & S).

 

Згідно з даними МОП (Міжнародна організація праці), 160 працівників стикаються з нещасними випадками на виробництві кожні 15 секунд і 7600 осіб помирають протягом кожного дня в результаті вихідних дій. У поєднанні зі стандартом ISO 45001 «Охорона праці і техніка безпеки» він спрямований на зниження рівня ризику і створення нових здорових і безпечних умов праці.

У разі ефективного застосування системи менеджменту безпеки та гігієни праці ISO 45001 можливі наступні переваги;

Надання підтримки для поліпшення критеріїв оцінки ризиків і можливостей в області охорони праці.

Відповідність стратегічної структурі організації та встановлення політики та цілей в області охорони праці

Забезпечити підтримку відповідності нормативним вимогам.

Мінімізація нещасних випадків на виробництві