Декларування відповідності технічному регламенту

Законодавчо регульована сфера (технічні регламенти, далі ТР) відповідність продукції вимогам ТР, який на неї поширюється, підтверджується шляхом проведення процедур, сертифікації перевірки / експертизи типу по Технічним Регламентів.

Модулі оцінки відповідності та вимоги до маркування національним знаком відповідності, застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 N 95 "Про затвердження модулів ОЦІНКИ відповідності, Які Використовують для розроблення процедур ОЦІНКИ відповідності, та правил использование модулів ОЦІНКИ відповідності ".

Порядок складання декларації про відповідність повинна відповідати вимогам кожного окремого Технічного Регламенту України.

Декларація про відповідність вступає в силу з дня його прийняття на облік.
Термін дії декларації про відповідність визначається декларантом і при необхідності Органом Оцінки соответсвующей (ООС) на підставі закону України «Про захист прав споживачів», з урахуванням результатів аналізу наданої документації, гарантійного терміну, терміну придатності (експлуатації) продукції.
Інформація про вжиті на облік декларації про відповідність розміщується на веб-сайті ООС.

Технічні Регламенти України