CE маркування

 

Авторизований представник SZUTEST в Україні

Перелік директив по CE маркуванню

FIRINLAR-1_edited.jpg
OSE-20-0212301_edited.jpg

Навіщо потрібне CE маркування?

СЕ Маркування

Термін виконання робіт від 1 місяця


Чи означає, що - продається в Євросоюзі продукція відповідає положенням застосовних директив, які передбачають маркування СЕ.
Отже, маркування СЕ, зокрема, означає, що продукт відповідає всім основним вимогам застосовних директив, і що продукція пройшла процедуру оцінки відповідності, передбачену в директивах. Крім того, країни-члени зобов'язані вживати відповідних заходів для захисту маркування СЕ.
 

У чому переваги CE сертифікації?

 

Виробник, який використовує маркування СЕ на свій товар заявляє, що продукція відповідає всім необхідним вимогам (технічним умовам і стандартам) і може продавати свої товари і послуги в Європі.

Продукти, що мають маркування СЕ, можуть продаватися в Європейській економічній зоні без будь-яких бар'єрів, і споживачі впевнені, що продукти, які вони купують, відповідають всім основним вимогам охорони здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Виробник несе відповідальність за проведення оцінки відповідності продукції, підготовку технічних файлів, отримання при необхідності маркування СЕ, складання декларації про відповідність ЄС і нанесення маркування СЕ на товари.

 

Яка інформація міститься в європейській декларації відповідності?

Декларація відповідності EC містить інформацію що відноситься до продукту, виробнику або представнику з наступним змістом:

  • Унікальна маркування продукту,

  • Назва та адреса виробника або уповноваженого представника,

  • Заява про відповідальність виробника даної декларації,

  • Ідентифікація вироби, що дозволяє його відстеження, чітке зображення продукту, якщо це необхідно,

  • Відповідна директива Європейського Союзу,

  • Посилання на відповідні гармонізовані стандарти і / або регламенти,

  • Де це може бути застосовано, назва та ідентифікаційний номер нотифікованими органу, опис модуля і інформація РЄ-сертифікату,

  • Додаткова інформація, підпис, ім'я та посаду уповноваженої підписує боку, а також місце і дата видачі.

 

Нанесення маркування СЕ

Знак СЕ повинен мати правильну форму і пропорції, як показано на малюнку, незалежно від розмірів.

Маркування повинна бути нанесена таким чином, що б її було неможливо стерти або змінити, вона була добре видна і читабельна.

Якщо конструкція виробу не дозволяє нанести маркування або це не доцільно, то дана маркування кріпитися до упаковки, при її наявності і до супровідних документів.

 

оцінка відповідності
Перед виходом продукції на ринок Європейського Співтовариства, виробник повинен провести процедуру оцінки відповідності продукції, передбачену у відповідній директиві, з метою нанесення маркування CE.
 

 

Відповідно до рішення від 9 липня 2008 Європейського парламенту і Ради № 768/2008 / ЄС

 (П. 22) Необхідно забезпечити відповідність продуктів, що надходять на ринок Співтовариства з третіх країн, всім поставленим вимогам Співтовариства і, зокрема, проведення виробником належних процедур оцінки відповідності щодо таких продуктів. Тому необхідно передбачити, щоб імпортери переконувалися в тому, що продукти, які вони вводять в обіг, відповідають поставленим вимогам, і що вони не вводять в оборот продукти, які не відповідають таким вимогам або представляють ризик. З тієї ж причини необхідно передбачити, щоб імпортери переконувалися в тому, що процедури оцінки відповідності здійснено, і знаки на продуктах і документація, складена виробниками, доступні для інспектування наглядовими органами.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b42

 

нотифікованими органи


Оцінка відповідності третьою стороною здійснюється нотифікованими органами, які були призначені країнами-членами ЄС з числа органів, що виконують вимоги, викладені в директиві, і створених на їх території.

ce-isareti.gif